Umístění na soutěžích

 

SOUTĚŽE 2017 - Výtvarný obor
 

XIX. mezinárodní umělecká soutěž „Lidé lidem připravili ten osud“ Augusta Kowalczyka 

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Moravský Beroun se letos zúčastnili již 19. ročníku mezinárodní umělecké soutěže „ Lidé lidem připravili ten osud“ Augusta Kowalczyka v městě Tychy v Polsku. Tematika soutěže je velmi těžká, vychází z příběhů mučednických osudů bývalých vězňů koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, vyvražďování židovského národa – holocaustu, smrti a utrpení Poláků, Rusů, Romů i jiných národů. Do soutěže bylo zasláno na 875 prací, z toho 768 jich bylo z Polska,   8 z  Běloruska, 19 z Česka, 18 z Francie, 10 z Ruska, 47 z Ukrajiny a 7 z Itálie. Po konkrétním výběru předložených prací komise ocenila 26 prací, mezi těmito pracemi bylo dílko i naší žákyně Lenky Růžičkové. Dále vybrali význačných 32 prací a 101 prací zařadili na výstavu po soutěži. Na tuto výstavu byly vybrány i práce našich žákyň – Věry Entlové, Sáry Vargové a Kateřiny Kuchařové.

Velké pocty se dostalo také paní učitelce Evě Kopřivové, která se se svými žáky zúčastnila této soutěže již podesáté, za což získala titul „Strážce paměti“ a také byla oceněna za vysokou uměleckou úroveň prací mladých umělců, které tímto těžkým tématem provázela.

Je velmi záslužné tyto tragické události připomínat, propagovat pravdu a historické znalosti o Auschwitz-Birkenau a holocaustu, zachovávat paměti o obětech a pěstovat úctu k národům, které trpěly genocidou.  Velmi potěšující je, že každý rok práce našich žáků i v takto hojně zastoupené mezinárodní soutěži dosahují úspěchu a ocenění.

  

 

SOUTĚŽE 2017 - Hudební obor


Flautování - soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu.
Jindřichův Hradec 7. a 8. 4. 2017


Eliška Jurčová (10 let) a Jakub Pavela (10 let) se letos rozhodli zúčastnit prvního ročníku soutěžní přehlídky Flautování v Jindřichově Hradci. Pod vedením paní učitelky Martiny Michailidisové se vrhli do studia povinných skladeb a vybrali si skladby volitelné. Celkově museli zvládnout 5 minut soutěžního programu. Přípravě se věnovali nejen na svých hodinách, ale také ve výjimečných lekcích a při souhře s korepetitorkou Janou Burdovou. Příprava je stála mnoho úsilí. Navíc Eliška i Kuba byli zároveň soupeři, protože soutěžili ve stejné kategorii.
Samotná přehlídka byla nejen náročná na čas a přípravu, ale také byla pro děti velkým zážitkem. Už jen téměř sedmihodinová cesta s několika výlukami byla pořádně dobrodružná. První den přehlídky jsme si vyslechli soutěžící z vyšší kategorie. Večer jsme pak zavítali na velmi inspirativní koncert Jakuba Kydlíčka, který byl zároveň hlavním porotcem přehlídky. Druhý den byl plný nervozity, ale nakonec se všechno zvládlo. Eliška i Kuba se dopoledne zúčastnili malého flétnového workshopu a odpoledne se utkali v soutěžním klání. V jejich kategorii bylo šestnáct soutěžících a úroveň byla velmi dobrá. Eliška Jurčová vybojovala bronzové pásmo a Jakub Pavela získal pásmo zlaté. Musíme také dodat, že Kuba měl ve zlatém pásmu třetí nejvyšší počet bodů. 
Pro ty z vás, kteří by si chtěli poslechnout jejich soutěžní vystoupení, přikládáme odkaz. Stačí rozkliknout a v okně s nadpisem "zobrazit více" kliknout na jména našich nadějných mladých flétnistů.
https://www.youtube.com/watch?v=dhYsdyWoi6g

 

Celou fotogalerii ze soutěže naleznete zde.

 

Houslová soutěž - okresní kolo, 2. místo v nulté kategorii:

Adam Menša

 

SOUTĚŽE 2015 - Hudební obor
 

Stejně jako v minulých letech se i v tomto roce konala Národní soutěž základních uměleckých škol. Letos se soutěžilo ve hře na lidové, smyčcové a dechové nástroje a také ve zpěvu. Pro pedagogy i naše žáky byla účast v soutěži velká výzva. Žáci společně s učiteli už od začátku školního roku pečlivě vybírali repertoár a během různých veřejných vystoupení se připravovali na tuto výjimečnou událost. Okresního kola soutěže se po zvážení pedagogů zúčastnily tyto žačky: sólový zpěv - Simona Krbečková a Ludmila Kratochvilová ze třídy Mgr. Anety Szukalské, zobcové flétny - Tereza Kavanová ze třídy Mgr. Martiny Michailidisové.

Okresní kolo soutěže ve zpěvu se konalo 19. 3. 2015 v ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. Účastníci z šesti škol byli rozděleni do jedenácti kategorií podle věku. V první kategorii soutěžilo sedm dívek. Mezi nimi zazpívala i Simona Krbečková. Přednesla lidovou píseň Žežulka a Kozlíčkovo naučení Jaroslava Křičky. Ludmila Kratochvilová soutěžila spolu s dalšími pěti soupeřkami ve čtvrté kategorii. Její soutěžní repertoár se skládal z lidové písně Čí to husičky a dále z písní z muzikálů Wouldn’t it be Loverly a My favourite things. Obě děvčata doprovodila na klavír paní učitelka Anna Dušková. Výkony soutěžících sledovala pětičlenná porota, která je za jejich výkony odměnila třetím místem.

O týden později 26. 3. 2015 se v ZUŠ ve Šternberku konalo okresní kolo soutěže ve hře na zobcové flétny. Tereza Kavanová soutěžila v páté kategorii. Proti sobě měla sedm soupeřek. Její repertoár se skládal z barokních tanců Philiberta de Lavigne a současné kompozice Manfreda Zimmermanna Liebesschnulze. Na klavír ji doprovázela paní učitelka Mgr. Aneta Szukalská. I přes trému zahrála Terezka skladby velmi jistě a v soutěži získala krásné druhé místo.

Díky soutěžím měli naši žáci i pedagogové možnost porovnat úroveň výuky na ostatních školách v okrese a také získat nové zkušenosti. Všichni jsme měli z ocenění našich žaček velkou radost a doufáme, že nás brzy budou reprezentovat na dalších soutěžích, přehlídkách a koncertech.

     

 


POLSKO - Výtvarný obor (2014)

Letošního 16.ročníku mezinárodní výtvarné soutěže soutěže v Polsku ,,Lidé lidem
připravili tento osud
“ se opět zúčastnili žáci naší Základní umělecké školy. Sama soutěž je připomínkou brutální nacistické likvidace lidí v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau.
Je dobré, že i mladí lidé se s touto otřesnou skutečností setkávají, že ji poznávají, prožívají ve své výtvarné tvorbě, že nesou pochodeň mementa.
Mezi tisíci pracemi mladých výtvarníků z Polska, Wloch, z Čech, Ukrajiny, Ruska,
Běloruska, a Velké Británie byly oceněny práce našich žáků - Vladimíry Jarošové, Anny
Semmlerové, Terezy Gazdové a Lenky Růžičkové
. Také paní učitelka Eva Kopřivová
získala diplom za výbornou přípravu žáků.
Gratulujeme a děkujeme za výborné výsledky v této soutěži.
Součástí našeho výletu byla také návštěva koncentračního tábora KL Auchschwitz Birkenau.

DALŠÍ FOTKY ZDE

***

Ústí nad Orlicí - výtvarný obor (2014)
Mezinárodní výtvarná soutěž - ,,Vánoce a betlém
Stejně jako v předešlých letech, tak i v letošním školním roce 2013/2014 se žáci výtvarného oboru zúčastnili této soutěže a obsadili celkem 3 místa ve svých kategoriích.

Natálie Hotkovičová – 2. místo
Věra Entlová – 3. místo
Vladimíra Jarošová – 3. místo
Věra Entlová se se ctí zhostila role zástupce ZUŠ Moravský Beroun a společně se svou maminkou vyzvedla při slavnostním předání všechny tři ceny.
***

POLSKO - Výtvarný obor (2013)

Již tradičně se žáci výtvarného oboru ZUŠ Moravský Beroun zúčastňují mezinárodní výtvarné soutěže v Polsku s názvem

,,Lidé lidem připravili tento osud.
Organizátoři této soutěže mají od jejího počátku stejné cíle:
šíření pravdy o nacistických vyhlazovacích táborech na základě historických znalostí a svědectví těch, kteří přežili, uctění památky obětí holocaustu.
Práce mladých lidí vyjadřují myšlenky, empatie, soucit s bližními, solidaritu mezi vězni různých národů a vyznání. Zapojení do této soutěže je výzvou k tvorbě, využití mysli a srdce.
V letošním 15. ročníku soutěže byly oceněny práce těchto žáků: Kateřiny Souškové, Jany Hejtmánkové a Jana Růžičky. Pro své ceny si do Polska jeli žáci s paní učitelkou Evou Kopřivovou, která obdržela taktéž diplom za výbornou přípravu žáků.


***
Ústí nad Orlici - Výtvarný obor (2013)
Další každoroční soutěží je mezinárodní výtvarná soutěž ,,Vánoce a betlém“ v Ústí nad Orlicí. Zde se umístil na vynikajícím 2. místě se svým linorytem Jonáš Feranec. Předání cen se uskutečnilo v Hernychově vile v Ústí nad Orlicí.***
Bruntál - Výtvarný obor

Každý rok se žáci naší školy rádi účastní výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje Okresní myslivecká rada v Bruntále. Na téma myslivost malovali všichni žáci přírodu a zvířátka. Eliška Semmlerová, která namalovala krásnou veverku s oříškem, získala za svou práci 2.místo.

Poděkování a gratulace patří všem žákům, kteří se také zúčastnili a zaslali svá dílka do těchto soutěží .

***

Výtvarný obor - Mezinárodní soutěž v Polsku

Vyznamenání
FOTO
 ZDE

***

Výtvarný obor - Vánoční soutěž 3. místo
***

Výtvarný obor-myslivecká soutěž
Výtvarný obor - pobočka Libavá
3. místo
***

Výtvarný obor v ZUŠ Moravský Beroun slaví úspěchy v ČR i v zahraničí

V prosinci loňského roku žáci Základní umělecké školy Moravský Beroun vytvořili kolektivní práci- keramický betlém.

Se svým dílkem se zúčastnili mezinárodní soutěže na téma ,,Vánoce a betlém" v Ústí nad Orlicí. Soutěž byla vyhodnocena letos v březnu a žáci ve své kategorii 6-9 let obdrželi krásné 3. místo.***


V lednu letošního roku se zúčastnila žákyně Základní umělecké školy Moravský Beroun Leona Svobodová mezinárodní soutěže v Polsku pod názvem- ,,Lidé lidem připravili tento osud".

Do této soutěže přišlo téměř 1000 prací z Polska , z Čech , z Německa , z Ruska , z Ukrajiny a z Wloch.Za svůj linoryt Leona obdržela vyznamenání a pro cenu si do Polska jela i s paní učitelkou E. Kopřivovou.

Blahopřejeme a přejeme výtvarnému oboru a jejich žákům další úspěchy.


GRATULUJEME!!!***

Flétnový soubor bodoval na soutěži

Jako každý rok i v letošním roce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vyhlásilo soutěž pro Základní umělecké školy a letos konkrétně pro komorní soubory s převahou dechových nástrojů. Na základní umělecké škole v Moravském Berouně od minulého školního roku pod vedením Mgr. Daniela Soboty se začal výrazněji formovat flétnový soubor, který si začal budovat repertoár pro vlastní potěšení i pro potěchu posluchačů na různých vystoupeních. Výzva soutěže byla lákavá, proto jsme si troufli zkusit zabojovat proti konkurenci velkých základních uměleckých škol. I když v letošním školním roce řádily nemoci, podařilo se nám dobudovat repertoár i úroveň interpretace natolik, abychom se mohli na soutěži prezentovat. Chtělo to ale obětovat volný čas na dřinu a to například i v nedělním mimořádném soustředění.

Okresní kolo soutěže se konalo 4. února 2010 v ZUŠ Šternberk. Účastnili se jí kromě nás i ZUŠ Šternberk, ZUŠ Uničov a Olomoucké školy ZUŠ Žerotín a ZUŠ Iši Krejčího. Celkem byly soutěžící rozděleni do 4 kategorií a 3 podkategorií. Náš soubor v současné sestavě Jan Škopík (sopránová/altová zobcová flétna), Klára Míčková (tenorová zobcová flétna), Jan Čermák (altová zobcová flétna), Pavel Čermák (altová/basová zobcová flétna) a Pavel Stůj (basová zobcová flétna) dle věkového průměru a nástrojového složení se zařadil do kategorie 4A, to je kategorie nad 15 let a podkategorie soubor dřevěných dechových nástrojů. Konkurence byla opravdu silná, protože náš věkový průměr byl 15,2, takže jsme byli těsně nad věkovou hranici a tudíž nejmladší. I přes tento věkový handicap a naší krátkou existenci se k milému překvapení souboru podařilo získat nádherné 3. místo. Takže dřina dětí nebyla zbytečná a právě naopak přinesla všem sladké ovoce v podobě krásného úspěchu. Jen tak dál milí muzikanti!


Mgr. Daniel Sobota***

Úspěch v soutěži výtvarného oboru

V prosinci roku 2009 se žáci výtvarného oboru ZUŠ Mor. Beroun zúčastnili výtvarné soutěže ,,Vánoce a betlém" v Ústí nad Orlicí. V kolektivní práci děti ztvárnily betlém z keramické hlíny a umístily se na krásném 3. místě.

Gratulujeme!***

Adéla Míčková - 1.místo
V březnu 2009 uskutečnila Základní škola Šternberk, Svatoplukova 7 školní kolo soutěže ve zpěvu Šternberský Slavíček. První místo získala Adéla Míčková. Adéle tímto gratulujeme a těší nás, že je zároveň žačkou Základní umělecké školy Moravský Beroun – hudební obor – sólový zpěv a příčná flétna.***
ZUŠ Moravský Beroun získala 1.místo
Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje

Dne 24.2 2009 proběhlo ve Šternberku okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje, kde si mladí muzikanti mohli navzájem porovnat své hudební výkony. Sešli se zde žáci ZUŠ například z Olomouce, Uničova, Litovle,
Šternberka i Moravského Berouna. ZUŠ Moravský Beroun reprezentoval teprve sedmiletý Adam Mrkva z pobočky v Jívové ve hře na zobcovou flétnu pod vedením p.uč Zuzany Pouchlé. Přestože se Adam podobné akce zúčastnil poprvé, zhostil se své role soutěžícího s nebývalým přehledem a svým bezprostředním výkonem si zasloužil první místo. Porotě a přítomným posluchačům zahrál 2 tance a 2 písně – na kytaru jej doprovázela p.uč. Mgr. Jana Živná.
 

 

Novinky

přidáno 25.01.2018

Nové fotky z třídního koncertu

Anny Jeklové a Jany Burdové
přidáno 17.01.2018

Nová videa z koncertů

Nová videa z Podzimního a Vánočního koncertu
přidáno 20.11.2017

Nové fotky z Podzimního koncertu

Nové fotky z Podzimního koncertu
přidáno 13.09.2017

Fotky ze závěru školního roku 2016-2017

Fotky ze závěru školního roku 2016-2017
TOPlist