Aktuality

Informace k začátku 2. pololetí v ZUŠ
 
Tento týden  končí 1. pololetí školního roku. Známky na vysvědčení vám v případě zájmu sdělí třídní učitelé, telefonicky nebo e-mailem. Výpisy z vysvědčení v listinné podobě budou vydány, jakmile bude možná přítomnost žáků ve škole. V pátek 29. 1. 2021 jsou jednodenní pololetní prázdniny.
 
 
Následující týden začíná druhé pololetí. Bohužel stále fungujeme v režimu distanční výuky. O případných změnách Vás budeme informovat. Jarní prázdniny budou pro náš okres v týdnu od 8. 2. do 12. 2. 2021. Pro jistotu a vzhledem k množícím se dezinformacím znovu připomínáme pravidla distanční výuky. 
 
 
Distanční výuka
- obecně platí, že škola musí v mimořádné situaci poskytnout distanční výuku
 
- forma distanční výuky není určena
 
- formu distanční výuky přizpůsobíme povaze vyučovaného předmětu a možnostem školy a žáků
 
- účast žáků na distanční výuce v ZUŠ je dobrovolná
 
- pokud se distanční výuky účastnit nebudete, omluvte se učiteli předmětu
 
- neúčast na distanční výuce není to samé jako ukončení studia, ukončení studia je možné jen za pravidel stanovených školním řádem
 
-  v případě neúčasti na distanční výuce se úplata za vzdělávání nevrací (školné musí být řádně zaplaceno za celé pololetí, ve kterém žák započal studium)
 
 
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obraťte: zus.mor.beroun@seznam.cz, 734 600 698
 
 
Doufáme, že se již brzy uvidíme s našimi žáky ve třídách. M. Michailidisová ZUŠ M. Beroun
TOPlist
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Více informací zde. Používáním této stránky s tím souhlasíte.