Aktuality

Informace k výuce a provozu ZUŠ od 14. 10. do 1. 11. 2020. 
 
Výtvarný obor
- výuka bude probíhat distančně 
- třídní učitelky vám zašlou (nebo už zaslaly) zadání k práci a případně vás budou informovat o možnosti převzetí materiálu pro domácí tvoření 
 
Hudební obor
- výuka individuálních předmětů bude probíhat distančně, vyučující vás budou kontaktovat
- výuka hromadných předmětů - hudební nauka, souborová hra, komorní zpěv bude probíhat distančně, vyučující vás budou kontaktovat
 
Informace k distanční výuce
- obecně platí, že škola musí v mimořádné situaci poskytnout distanční výuku - forma distanční výuky není určena
- formu distanční výuky přizpůsobíme povaze vyučovaného předmětu a možnostem školy a žáků
- účast žáků na distanční výuce v ZUŠ je dobrovolná
- pokud se distanční výuky účastnit nebudete, omluvte se učiteli předmětu
- v případě neúčasti na distanční výuce se úplata za vzdělávání nevrací
 
Provoz ZUŠ
- po dohodě s vyučujícími je v domluveném čase možno ve škole vyzvednout výtvarný, notový či jiný studijní materiál
- ve dnech 26.10. - 30. 10. 2020 budou podzimní prázdniny 
- pokud chcete něco ve škole projednat osobně, schůzku si domluvte předem telefonicky
 
V případě dotazů nás kontaktujte na telefon 734 600 698 nebo e-mail zus.mor.beroun@seznam.cz
Za celý tým ZUŠ děkuji za spolupráci. Všichni doufáme, že běžný provoz bude brzy obnoven. 
Přeji pevné zdraví a nervy. Martina Michailidisová, ředitelka ZUŠ
TOPlist
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Více informací zde. Používáním této stránky s tím souhlasíte.