O škole

Základní umělecká škola v Moravském Berouně má již více než padesátiletou tradici. V současné době nabízí studium přípravného, prvního a druhého stupně ve výtvarném a hudebním oboru. Na škole působí dvanáct pedagogů. Vyučuje se na nejen v Moravském Berouně, ale také na pobočkách v Městě Libavé a Jívové.

Během roku škola organizuje řadu akcí. Výtvarný obor pořádá malé výstavky i velké vernisáže tematicky spojené s ročními dobami a tradičními svátky. Kromě toho se mladí výtvarníci účastní i mnoha soutěží. Žáci a učitelky výtvarného oboru mají úspěchy jak v soutěžích celostátních, tak i v soutěžích mezinárodních. Za mnohé jmenujme alespoň mezinárodní výtvarnou soutěž v Polsku „Lidé lidem připravili tento osud“. Výtvarný obor se podílí na příjemné vizáži naší školy. Nástěnky zdobí obrazy zpracované nejrůznějšími technikami, v galerii si můžete prohlédnout také výrobky z keramiky. Výtvarný obor zajišťuje i stylovou výzdobu sálu pro nejrůznější koncerty.

Hudební obor nabízí studium zpěvu a hry na nástroje. Kromě toho se žáci učí také hudební teorii a ti pokročilejší hrají a zpívají v nejrůznějších souborech a uskupeních. Ke svým koncertům využívají především koncertní sál školy.  Koncertuje se i na pobočkách. Kromě koncertů v ZUŠ, můžete žáky slyšet na vystoupeních a společenských akcích pro děti, rodiče, seniory i širokou veřejnost. Na koncertních pódiích můžete vedle žáků vyslechnout i naše pedagogy, kteří jsou sami výkonnými umělci a inspirují tak mladé hudebníky v jejich snažení. Již tradičně organizuje škola hudební soustředění, na kterém žáci společně nastudují skladby nejrůznějších stylů. Děti se zde mohou tvořivě realizovat a zároveň zabavit řadou her a aktivit.

Škola se snaží o otevřený přístup. Pořádá akce pro veřejnost a realizuje doplňkové činnosti. Své prostory nabízí k pronájmu, spolupracuje s mateřskou i základní školou, mateřským centrem, modelářským kroužkem… Ve spolupráci s městem intenzivně pracuje na modernizaci budovy, zlepšení provozních podmínek a úpravě venkovních prostor k jejich maximálnímu využití. Naším cílem je vytvořit ve škole příjemné, podporující a kreativní prostředí, v němž se budou cítit dobře žáci, pedagogové i rodiče. Chceme poskytnout všem účastníkům vzdělávání  prostor pro individuální rozvoj i pro navazování nových vztahů, které je budou podporovat v jejich uměleckých aktivitách. 

 
TOPlist
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Více informací zde. Používáním této stránky s tím souhlasíte.