<= 2010

Flétnový soubor bodoval na soutěži


Jako každý rok i v letošním roce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vyhlásilo soutěž pro Základní umělecké školy a letos konkrétně pro komorní soubory s převahou dechových nástrojů. Na základní umělecké škole v Moravském Berouně od minulého školního roku pod vedením Mgr. Daniela Soboty se začal výrazněji formovat flétnový soubor, který si začal budovat repertoár pro vlastní potěšení i pro potěchu posluchačů na různých vystoupeních. Výzva soutěže byla lákavá, proto jsme si troufli zkusit zabojovat proti konkurenci velkých základních uměleckých škol. I když v letošním školním roce řádily nemoci, podařilo se nám dobudovat repertoár i úroveň interpretace natolik, abychom se mohli na soutěži prezentovat. Chtělo to ale obětovat volný čas na dřinu a to například i v nedělním mimořádném soustředění.

Okresní kolo soutěže se konalo 4. února 2010 v ZUŠ Šternberk. Účastnili se jí kromě nás i ZUŠ Šternberk, ZUŠ Uničov a Olomoucké školy ZUŠ Žerotín a ZUŠ Iši Krejčího. Celkem byly soutěžící rozděleni do 4 kategorií a 3 podkategorií. Náš soubor v současné sestavě Jan Škopík (sopránová/altová zobcová flétna), Klára Míčková (tenorová zobcová flétna), Jan Čermák (altová zobcová flétna), Pavel Čermák (altová/basová zobcová flétna) a Pavel Stůj (basová zobcová flétna) dle věkového průměru a nástrojového složení se zařadil do kategorie 4A, to je kategorie nad 15 let a podkategorie soubor dřevěných dechových nástrojů. Konkurence byla opravdu silná, protože náš věkový průměr byl 15,2, takže jsme byli těsně nad věkovou hranici a tudíž nejmladší. I přes tento věkový handicap a naší krátkou existenci se k milému překvapení souboru podařilo získat nádherné 3. místo. Takže dřina dětí nebyla zbytečná a právě naopak přinesla všem sladké ovoce v podobě krásného úspěchu. Jen tak dál milí muzikanti!


Mgr. Daniel Sobota***

Úspěch v soutěži výtvarného oboru

V prosinci roku 2009 se žáci výtvarného oboru ZUŠ Mor. Beroun zúčastnili výtvarné soutěže ,,Vánoce a betlém" v Ústí nad Orlicí. V kolektivní práci děti ztvárnily betlém z keramické hlíny a umístily se na krásném 3. místě.

Gratulujeme!***

Adéla Míčková - 1.místo
V březnu 2009 uskutečnila Základní škola Šternberk, Svatoplukova 7 školní kolo soutěže ve zpěvu Šternberský Slavíček. První místo získala Adéla Míčková. Adéle tímto gratulujeme a těší nás, že je zároveň žačkou Základní umělecké školy Moravský Beroun – hudební obor – sólový zpěv a příčná flétna.***
ZUŠ Moravský Beroun získala 1.místo
Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje

Dne 24.2 2009 proběhlo ve Šternberku okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje, kde si mladí muzikanti mohli navzájem porovnat své hudební výkony. Sešli se zde žáci ZUŠ například z Olomouce, Uničova, Litovle,
Šternberka i Moravského Berouna. ZUŠ Moravský Beroun reprezentoval teprve sedmiletý Adam Mrkva z pobočky v Jívové ve hře na zobcovou flétnu pod vedením p.uč Zuzany Pouchlé. Přestože se Adam podobné akce zúčastnil poprvé, zhostil se své role soutěžícího s nebývalým přehledem a svým bezprostředním výkonem si zasloužil první místo. Porotě a přítomným posluchačům zahrál 2 tance a 2 písně – na kytaru jej doprovázela p.uč. Mgr. Jana Živná.
 

TOPlist
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Více informací zde. Používáním této stránky s tím souhlasíte.