Umístění na soutěžích

 

SOUTĚŽE 2019 - Výtvarný obor


Výsledky vyhodnocení okresního kola soutěže 
„Mé toulky za zvěří“


Hodnotitelská komise :
Ing. Kurečka – odborný poradce
Ing. Mader – předseda OMS Bruntál
p. Pavlík – předseda Kulturní komise OMS Bruntál
Ing. Hynštová – členka MR OMS Bruntál
Bc. Kameník – jednatel OMS Bruntál


Do soutěže zaslaly práce svých dětí 11 Základních a výtvarných škol okresu Bruntál. Propozicemi soutěže bylo obesláno 50 Základních a výtvarných škol okresu Bruntál.
Ve výtvarné části soutěže byly v kategorii do 6-ti let hodnoceny 3 práce, v kategorii  6 až 8 let bylo hodnoceno 12 prací, v kategorii 9 až 12 let bylo hodnoceno 58 prací a v kategorii 13 až 15 let bylo hodnoceno 9 prací.
V literární části soutěže bylo v kategorii do 10-ti let hodnoceno 10 prací a v kategorii do 15-ti let bylo hodnoceno 11 prací.

 

Výsledky hodnocení výtvarné části soutěže :

Kategorie 6 až 8 let

1. místo – Tomáš Pilc
ZUŠ, Dvořákova 349, 793  05  Moravský Beroun
2. místo – Ema Chmelová
ZUŠ, Dvořákova 349, 793  05  Moravský Beroun
3. místo – Eliška Spáčilová
ZUŠ, Dvořákova 349, 793  05  Moravský Beroun

 

Kategorie 13 až 15 let

1. místo – Aneta Rybárová
ZUŠ Dvořákova 349, 793  05  Moravský Beroun
3. místo – Tomáš Rybar
ZUŠ Dvořákova 349, 793  05  Moravský Beroun

 

 

SOUTĚŽE 2019 - Hudební obor

 

Okresní kolo soutěže pro soubory zobcových fléten
Šternberk 6. 2. 2019


Nedávno vzniklé flétnové kvarteto Fantastická zvířata se zúčastnilo soutěže v souborové hře. Jejich první soutěžní klání bylo velmi stresující a napínavé. V noci před soutěží Báru skolila viróza. I přesto, že jí bylo opravdu zle, se však rozhodla soutěžní vystoupení odehrát. Obětavá maminka ji dovezla chvíli před soutěží. Soubor si pak úplně samostatně musel odzkoušet svůj repertoár, protože jejich paní učitelka musela odejít na poradu poroty. Kvarteto však ukázalo, že jsou skvělý tým a že je jen tak něco nerozhodí. Samostatně vše zvládli a jejich hezký soutěžní výkon ocenila porota 1. místem s postupem do krajského kola. 


 

 

SOUTĚŽE 2018 - Hudební obor

 

Flautování - soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu.
Jindřichův Hradec 6. a 7. 4. 2018

Flétnista Jakub Pavela  ze třídy Martiny Michailidisové se letos rozhodl zúčastnit druhého ročníku soutěžní přehlídky Flautování v Jindřichově Hradci. Tato soutěžní přehlídka je na přípravu opravdu náročná, protože účastníci musí nastudovat jednu povinnou skladbu. Kuba se ale náročného repertoáru nezalekl. Nastudoval povinnou Královskou estampii - skladbu z období středověku. Dále pak soutěžní program doplnil barokní Gavott  a moderní skladbou Nonchalance. Jeho výkon svým doprovodem podpořily paní učitelky  Martina Michailidisová a Jana Burdová. Svůj repertoár zahrál před tříčlennou odbornou porotou, která ho ocenila stříbrným pásmem

Samotná přehlídka byla nejen náročná na čas a přípravu, ale také byla pro Kubu velkým zážitkem. Mohl se porovnat se soupeři z České republiky i ze Slovenska. Projít se historickým městem s pohádkově krásným zámkem. Večer si vyslechl koncert s minipřednáškou o nástrojích v podání porotců soutěže. A během prodejní prezentace obchodu s hudebními nástroji si vyzkoušel zahrát na svou vysněnou elektrickou flétnu.

 

Krajské kolo soutěže ve hře na zobcovou flétnu.
​Hranice na Moravě - 28. 3. 2018

Krajské kolo soutěže ve hře na zobcovou flétnu se konalo 28. 3. 2018 v ZUŠ v Hranicích na Moravě. Celkem se okresní soutěže zúčastnilo 51 soutěžících z 15 škol kraje.  Všichni  flétnisté sem postoupily z předešlých okresních kol. Soutěžící byli opět rozděleni do kategorií podle věku. Naši školu  reprezentoval v 5. kategorii Jakub Pavela ze třídy Martiny Michailidisové. Své šestiminutové soutěžní vystoupení odehrál za doprovodu vynikající olomoucké cembalistky MgA. Lucie Fišerové. Pětičlenná odborná porota jeho výkon ocenila 1. místem bez postupu do ústředního kola. Pro Kubu i jeho paní učitelku je toto ocenění velkou radostí a doufají, že k němu časem přibudou další. 
 

Okresní kolo soutěže v sólovém zpěvu.
Olomouc 15. 2. 2018

Okresní kolo soutěže ve zpěvu se konalo 15. 2. 2018 na ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. Účastníci z šesti škol v okrese byli rozděleni do několika kategorií podle věku. Naši školu letos reprezentovalo pět žaček ze třídy paní učitelky Anety Szukalské. V 0. kategorii Eva Grace Lemstrová ,v 1. kategorii  Barbora Mikelová, v 2. kategorii Eliška Kratochvilová a ve 4. kategorii Simona Krbečková a Magdaléna Zvědělíková. Za klavírního doprovodu své paní učitelky podala děvčata moc hezké výkony, za které je porota odměnila následujícími oceněními: 
Eva Grace Lemstrová - 3. cena
Barbora Mikelová - čestné uznání
Eliška Kratochvilová - 3. cena
Simona Krbečková - 2. cena
Magdaléna Zvědělíková - 3. cena
Všem zpěvačkám gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších úspěchů!
    

 
Okresní kolo soutěže ve hře na zobcovou flétnu.
Šternberk - 28. 2. 2018

Okresní kolo soutěže ve hře na zobcovou flétnu se konalo 28. 2. 2018 v ZUŠ  ve Šterberku. Celkem se okresní soutěže zúčastnilo 41 soutěžících rozdělených do kategorií podle věku. Naši školu  reprezentovali žáci ze třídy Martiny Michailidisové. Barbora Ďurišová ve 4. kategorii, Zuzana Čermáková, Eliška Jurčová a Jakub Pavela v 5. kategorii. Svá soutěžní vystoupení zahráli flétnisté za doprovodu paní učitelky Anety Szukalské. Za své velmi dobré výkony získali tato ocenění:
Barbora Ďurišová 2. cena
Zuzana Čermáková 3. cena
Eliška Jurčová 2. cena
Jakub Pavela 1. cena s postupem do krajského kola soutěže. 
Všem flétnistům děkujeme za skvělou reprezentaci a Kubovi přejeme mnoho štěstí v krajském kole, které se bude konat v Hranicích na Moravě. 
   
 

 

SOUTĚŽE 2017 - Výtvarný obor
 

XIX. mezinárodní umělecká soutěž „Lidé lidem připravili ten osud“ Augusta Kowalczyka 

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Moravský Beroun se letos zúčastnili již 19. ročníku mezinárodní umělecké soutěže „ Lidé lidem připravili ten osud“ Augusta Kowalczyka v městě Tychy v Polsku. Tematika soutěže je velmi těžká, vychází z příběhů mučednických osudů bývalých vězňů koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, vyvražďování židovského národa – holocaustu, smrti a utrpení Poláků, Rusů, Romů i jiných národů. Do soutěže bylo zasláno na 875 prací, z toho 768 jich bylo z Polska,   8 z  Běloruska, 19 z Česka, 18 z Francie, 10 z Ruska, 47 z Ukrajiny a 7 z Itálie. Po konkrétním výběru předložených prací komise ocenila 26 prací, mezi těmito pracemi bylo dílko i naší žákyně Lenky Růžičkové. Dále vybrali význačných 32 prací a 101 prací zařadili na výstavu po soutěži. Na tuto výstavu byly vybrány i práce našich žákyň – Věry Entlové, Sáry Vargové a Kateřiny Kuchařové.

Velké pocty se dostalo také paní učitelce Evě Kopřivové, která se se svými žáky zúčastnila této soutěže již podesáté, za což získala titul „Strážce paměti“ a také byla oceněna za vysokou uměleckou úroveň prací mladých umělců, které tímto těžkým tématem provázela.

Je velmi záslužné tyto tragické události připomínat, propagovat pravdu a historické znalosti o Auschwitz-Birkenau a holocaustu, zachovávat paměti o obětech a pěstovat úctu k národům, které trpěly genocidou.  Velmi potěšující je, že každý rok práce našich žáků i v takto hojně zastoupené mezinárodní soutěži dosahují úspěchu a ocenění.

  

 

SOUTĚŽE 2017 - Hudební obor


Flautování - soutěžní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu.
Jindřichův Hradec 7. a 8. 4. 2017


Eliška Jurčová (10 let) a Jakub Pavela (10 let) se letos rozhodli zúčastnit prvního ročníku soutěžní přehlídky Flautování v Jindřichově Hradci. Pod vedením paní učitelky Martiny Michailidisové se vrhli do studia povinných skladeb a vybrali si skladby volitelné. Celkově museli zvládnout 5 minut soutěžního programu. Přípravě se věnovali nejen na svých hodinách, ale také ve výjimečných lekcích a při souhře s korepetitorkou Janou Burdovou. Příprava je stála mnoho úsilí. Navíc Eliška i Kuba byli zároveň soupeři, protože soutěžili ve stejné kategorii.
Samotná přehlídka byla nejen náročná na čas a přípravu, ale také byla pro děti velkým zážitkem. Už jen téměř sedmihodinová cesta s několika výlukami byla pořádně dobrodružná. První den přehlídky jsme si vyslechli soutěžící z vyšší kategorie. Večer jsme pak zavítali na velmi inspirativní koncert Jakuba Kydlíčka, který byl zároveň hlavním porotcem přehlídky. Druhý den byl plný nervozity, ale nakonec se všechno zvládlo. Eliška i Kuba se dopoledne zúčastnili malého flétnového workshopu a odpoledne se utkali v soutěžním klání. V jejich kategorii bylo šestnáct soutěžících a úroveň byla velmi dobrá. Eliška Jurčová vybojovala bronzové pásmo a Jakub Pavela získal pásmo zlaté. Musíme také dodat, že Kuba měl ve zlatém pásmu třetí nejvyšší počet bodů. 
Pro ty z vás, kteří by si chtěli poslechnout jejich soutěžní vystoupení, přikládáme odkaz. Stačí rozkliknout a v okně s nadpisem "zobrazit více" kliknout na jména našich nadějných mladých flétnistů.
https://www.youtube.com/watch?v=dhYsdyWoi6g

 

Celou fotogalerii ze soutěže naleznete zde.

 

Houslová soutěž - okresní kolo, 2. místo v nulté kategorii:

Adam Menša

 

SOUTĚŽE 2015 - Hudební obor
 

Stejně jako v minulých letech se i v tomto roce konala Národní soutěž základních uměleckých škol. Letos se soutěžilo ve hře na lidové, smyčcové a dechové nástroje a také ve zpěvu. Pro pedagogy i naše žáky byla účast v soutěži velká výzva. Žáci společně s učiteli už od začátku školního roku pečlivě vybírali repertoár a během různých veřejných vystoupení se připravovali na tuto výjimečnou událost. Okresního kola soutěže se po zvážení pedagogů zúčastnily tyto žačky: sólový zpěv - Simona Krbečková a Ludmila Kratochvilová ze třídy Mgr. Anety Szukalské, zobcové flétny - Tereza Kavanová ze třídy Mgr. Martiny Michailidisové.

Okresní kolo soutěže ve zpěvu se konalo 19. 3. 2015 v ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. Účastníci z šesti škol byli rozděleni do jedenácti kategorií podle věku. V první kategorii soutěžilo sedm dívek. Mezi nimi zazpívala i Simona Krbečková. Přednesla lidovou píseň Žežulka a Kozlíčkovo naučení Jaroslava Křičky. Ludmila Kratochvilová soutěžila spolu s dalšími pěti soupeřkami ve čtvrté kategorii. Její soutěžní repertoár se skládal z lidové písně Čí to husičky a dále z písní z muzikálů Wouldn’t it be Loverly a My favourite things. Obě děvčata doprovodila na klavír paní učitelka Anna Dušková. Výkony soutěžících sledovala pětičlenná porota, která je za jejich výkony odměnila třetím místem.

O týden později 26. 3. 2015 se v ZUŠ ve Šternberku konalo okresní kolo soutěže ve hře na zobcové flétny. Tereza Kavanová soutěžila v páté kategorii. Proti sobě měla sedm soupeřek. Její repertoár se skládal z barokních tanců Philiberta de Lavigne a současné kompozice Manfreda Zimmermanna Liebesschnulze. Na klavír ji doprovázela paní učitelka Mgr. Aneta Szukalská. I přes trému zahrála Terezka skladby velmi jistě a v soutěži získala krásné druhé místo.

Díky soutěžím měli naši žáci i pedagogové možnost porovnat úroveň výuky na ostatních školách v okrese a také získat nové zkušenosti. Všichni jsme měli z ocenění našich žaček velkou radost a doufáme, že nás brzy budou reprezentovat na dalších soutěžích, přehlídkách a koncertech.

     

 


POLSKO - Výtvarný obor (2014)

Letošního 16.ročníku mezinárodní výtvarné soutěže soutěže v Polsku ,,Lidé lidem
připravili tento osud
“ se opět zúčastnili žáci naší Základní umělecké školy. Sama soutěž je připomínkou brutální nacistické likvidace lidí v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau.
Je dobré, že i mladí lidé se s touto otřesnou skutečností setkávají, že ji poznávají, prožívají ve své výtvarné tvorbě, že nesou pochodeň mementa.
Mezi tisíci pracemi mladých výtvarníků z Polska, Wloch, z Čech, Ukrajiny, Ruska,
Běloruska, a Velké Británie byly oceněny práce našich žáků - Vladimíry Jarošové, Anny
Semmlerové, Terezy Gazdové a Lenky Růžičkové
. Také paní učitelka Eva Kopřivová
získala diplom za výbornou přípravu žáků.
Gratulujeme a děkujeme za výborné výsledky v této soutěži.
Součástí našeho výletu byla také návštěva koncentračního tábora KL Auchschwitz Birkenau.

DALŠÍ FOTKY ZDE

***

Ústí nad Orlicí - výtvarný obor (2014)
Mezinárodní výtvarná soutěž - ,,Vánoce a betlém
Stejně jako v předešlých letech, tak i v letošním školním roce 2013/2014 se žáci výtvarného oboru zúčastnili této soutěže a obsadili celkem 3 místa ve svých kategoriích.

Natálie Hotkovičová – 2. místo
Věra Entlová – 3. místo
Vladimíra Jarošová – 3. místo
Věra Entlová se se ctí zhostila role zástupce ZUŠ Moravský Beroun a společně se svou maminkou vyzvedla při slavnostním předání všechny tři ceny.***

POLSKO - Výtvarný obor (2013)

Již tradičně se žáci výtvarného oboru ZUŠ Moravský Beroun zúčastňují mezinárodní výtvarné soutěže v Polsku s názvem
,,Lidé lidem připravili tento osud “.
Organizátoři této soutěže mají od jejího počátku stejné cíle:
šíření pravdy o nacistických vyhlazovacích táborech na základě historických znalostí a svědectví těch, kteří přežili, uctění památky obětí holocaustu.
Práce mladých lidí vyjadřují myšlenky, empatie, soucit s bližními, solidaritu mezi vězni různých národů a vyznání. Zapojení do této soutěže je výzvou k tvorbě, využití mysli a srdce.
V letošním 15. ročníku soutěže byly oceněny práce těchto žáků: Kateřiny Souškové, Jany Hejtmánkové a Jana Růžičky. Pro své ceny si do Polska jeli žáci s paní učitelkou Evou Kopřivovou, která obdržela taktéž diplom za výbornou přípravu žáků.


***
Ústí nad Orlici - Výtvarný obor (2013)
Další každoroční soutěží je mezinárodní výtvarná soutěž ,,Vánoce a betlém“ v Ústí nad Orlicí. Zde se umístil na vynikajícím 2. místě se svým linorytem Jonáš Feranec. Předání cen se uskutečnilo v Hernychově vile v Ústí nad Orlicí.***
Bruntál - Výtvarný obor

Každý rok se žáci naší školy rádi účastní výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje Okresní myslivecká rada v Bruntále. Na téma myslivost malovali všichni žáci přírodu a zvířátka. Eliška Semmlerová, která namalovala krásnou veverku s oříškem, získala za svou práci 2.místo.

Poděkování a gratulace patří všem žákům, kteří se také zúčastnili a zaslali svá dílka do těchto soutěží .

***

Výtvarný obor - Mezinárodní soutěž v Polsku

Vyznamenání
FOTO ZDE

***

Výtvarný obor - Vánoční soutěž 3. místo
***

Výtvarný obor-myslivecká soutěž
Výtvarný obor - pobočka Libavá
3. místo
***

Výtvarný obor v ZUŠ Moravský Beroun slaví úspěchy v ČR i v zahraničí

V prosinci loňského roku žáci Základní umělecké školy Moravský Beroun vytvořili kolektivní práci- keramický betlém.

Se svým dílkem se zúčastnili mezinárodní soutěže na téma ,,Vánoce a betlém" v Ústí nad Orlicí. Soutěž byla vyhodnocena letos v březnu a žáci ve své kategorii 6-9 let obdrželi krásné 3. místo.***


V lednu letošního roku se zúčastnila žákyně Základní umělecké školy Moravský Beroun Leona Svobodová mezinárodní soutěže v Polsku pod názvem- ,,Lidé lidem připravili tento osud".

Do této soutěže přišlo téměř 1000 prací z Polska , z Čech , z Německa , z Ruska , z Ukrajiny a z Wloch.Za svůj linoryt Leona obdržela vyznamenání a pro cenu si do Polska jela i s paní učitelkou E. Kopřivovou.

Blahopřejeme a přejeme výtvarnému oboru a jejich žákům další úspěchy.


GRATULUJEME!!!***

Flétnový soubor bodoval na soutěži

Jako každý rok i v letošním roce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vyhlásilo soutěž pro Základní umělecké školy a letos konkrétně pro komorní soubory s převahou dechových nástrojů. Na základní umělecké škole v Moravském Berouně od minulého školního roku pod vedením Mgr. Daniela Soboty se začal výrazněji formovat flétnový soubor, který si začal budovat repertoár pro vlastní potěšení i pro potěchu posluchačů na různých vystoupeních. Výzva soutěže byla lákavá, proto jsme si troufli zkusit zabojovat proti konkurenci velkých základních uměleckých škol. I když v letošním školním roce řádily nemoci, podařilo se nám dobudovat repertoár i úroveň interpretace natolik, abychom se mohli na soutěži prezentovat. Chtělo to ale obětovat volný čas na dřinu a to například i v nedělním mimořádném soustředění.

Okresní kolo soutěže se konalo 4. února 2010 v ZUŠ Šternberk. Účastnili se jí kromě nás i ZUŠ Šternberk, ZUŠ Uničov a Olomoucké školy ZUŠ Žerotín a ZUŠ Iši Krejčího. Celkem byly soutěžící rozděleni do 4 kategorií a 3 podkategorií. Náš soubor v současné sestavě Jan Škopík (sopránová/altová zobcová flétna), Klára Míčková (tenorová zobcová flétna), Jan Čermák (altová zobcová flétna), Pavel Čermák (altová/basová zobcová flétna) a Pavel Stůj (basová zobcová flétna) dle věkového průměru a nástrojového složení se zařadil do kategorie 4A, to je kategorie nad 15 let a podkategorie soubor dřevěných dechových nástrojů. Konkurence byla opravdu silná, protože náš věkový průměr byl 15,2, takže jsme byli těsně nad věkovou hranici a tudíž nejmladší. I přes tento věkový handicap a naší krátkou existenci se k milému překvapení souboru podařilo získat nádherné 3. místo. Takže dřina dětí nebyla zbytečná a právě naopak přinesla všem sladké ovoce v podobě krásného úspěchu. Jen tak dál milí muzikanti!


Mgr. Daniel Sobota***

Úspěch v soutěži výtvarného oboru

V prosinci roku 2009 se žáci výtvarného oboru ZUŠ Mor. Beroun zúčastnili výtvarné soutěže ,,Vánoce a betlém" v Ústí nad Orlicí. V kolektivní práci děti ztvárnily betlém z keramické hlíny a umístily se na krásném 3. místě.

Gratulujeme!***

Adéla Míčková - 1.místo
V březnu 2009 uskutečnila Základní škola Šternberk, Svatoplukova 7 školní kolo soutěže ve zpěvu Šternberský Slavíček. První místo získala Adéla Míčková. Adéle tímto gratulujeme a těší nás, že je zároveň žačkou Základní umělecké školy Moravský Beroun – hudební obor – sólový zpěv a příčná flétna.***
ZUŠ Moravský Beroun získala 1.místo
Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje

Dne 24.2 2009 proběhlo ve Šternberku okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje, kde si mladí muzikanti mohli navzájem porovnat své hudební výkony. Sešli se zde žáci ZUŠ například z Olomouce, Uničova, Litovle,
Šternberka i Moravského Berouna. ZUŠ Moravský Beroun reprezentoval teprve sedmiletý Adam Mrkva z pobočky v Jívové ve hře na zobcovou flétnu pod vedením p.uč Zuzany Pouchlé. Přestože se Adam podobné akce zúčastnil poprvé, zhostil se své role soutěžícího s nebývalým přehledem a svým bezprostředním výkonem si zasloužil první místo. Porotě a přítomným posluchačům zahrál 2 tance a 2 písně – na kytaru jej doprovázela p.uč. Mgr. Jana Živná.
 

 
TOPlist
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Více informací zde. Používáním této stránky s tím souhlasíte.