Žádost o uvolnění z HN/KH

Ředitel školy může, na základě písemné žádosti, ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn

Žáci uvolnění z předmětu Hudební nauka budou na konci každého pololetí přezkoušeni v rozsahu požadavků stanovených učitelem daného předmětu. Učivo si doplní samostudiem a konzultacemi s vyučujícím nástroje či zpěvu. Požadavky k přezkoušení z HN si můžete stáhnout zde.

Žáci uvolnění z předmětu Komorní hra/Sborový zpěv musí během pololetí během individuálních lekcí nastudovat komorní skladbu se svým učitelem nebo jiným žákem, kterou pak předvedou na veřejném vystoupení.

Žádost o uvolnění z povinných předmětů
 

 


 

TOPlist
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Více informací zde. Používáním této stránky s tím souhlasíte.