Školné

*Obec Domašov nad Bystřicí podporuje domašovské děti studující v ZUŠ tím, že jim platí polovinu školného. 
 
Podklady pro platbu škoného obdržíte u svého třídního učitele nebo v kanceláři školy. Školné je stanoveno na půl roku s možností měsíčních splátek. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, musí úplata za vzdělávání doplacena za celé příslušné pololetí. Školné je splatné vždy do 15. dne v příslušném měsíci.
 

Pravidla pro snížení/prominutí úplaty za vzdělávání pro šk. rok 2021/2022 naleznete zde. 

Žádost o snížení/prominutí úplaty za vzdělávání pro šk. rok 2021/2022 naleznete zde. 

 

TOPlist
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Více informací zde. Používáním této stránky s tím souhlasíte.