Školné

Školné pro rok 2014/2015

OBOR

měsíčně

pololetně

Hudební obor individuální

320,-

1.600,-

Hudební obor skupinový (dva žáci v hodině)

250,-

1.250,-

Výtvarný obor

220,-

1.100,-

 Pronájem nástroje z majetku školy

 50,-

 250,-

 

 

 

ŠKOLNÉ PRO POBOČKU DOMAŠOV N. BYSTŘICÍ*:

Hudební obor individuální               

 

160,-

800,-

 

Hudební obor skupinový (dva žáci v hodině)

125,-

625,-

Výtvarný obor

110,-

550,-

  *Obec Domašov nad Bystřicí bude podporovat domašovské děti studující v ZUŠ tím, že jim bude platit polovinu školného. 
Možnosti platby:

- převodem na účet číslo: 3337689329/0800

- školné je stanoveno půlročně s možností častí plateb měsíčně

Variabilní symbol dostanete u třídního učitele, nebo na sekretariátě školy (tel.: 734 600 696)

 


Novinky

přidáno 11.06.2018

Fotky z Noci kostelů

2018
přidáno 26.05.2018

Fotky z Absolventského koncertu

S. Krbečková, O. Mikel, J. Kutálková
přidáno 25.04.2018

Fotky z třídního koncertu

zobcových fléten.
přidáno 11.04.2018

Nové úspěchy ze soutěže a soutěžní přehlídky

ve hře na zobcovou flétnu.
TOPlist