Školné

*Obec Domašov nad Bystřicí bude podporovat domašovské děti studující v ZUŠ tím, že jim bude platit polovinu školného. 
 
Školné je splatné do 15. dne v příslušném měsíci. 
Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. 

 

Možnosti platby:

 - převodem na účet číslo: 3337689329/0800
 - školné je stanoveno půlročně s možností častí plateb měsíčně
 - variabilní symbol dostanete u třídního učitele, nebo na sekretariátě školy (tel.: 734 600 696)
 

Pravidla pro snížení/prominutí úplaty za vzdělávání pro šk. rok 2019/2020 naleznete zde. 

Žádost o snížení/prominutí úplaty za vzdělávání pro šk. rok 2019/2020 naleznete zde. 

 

Novinky

TOPlist
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Více informací zde. Používáním této stránky s tím souhlasíte.