Školné

*Obec Domašov nad Bystřicí bude podporovat domašovské děti studující v ZUŠ tím, že jim bude platit polovinu školného. 

 

Možnosti platby:
 - převodem na účet číslo: 3337689329/0800
 - školné je stanoveno půlročně s možností častí plateb měsíčně
 - variabilní symbol dostanete u třídního učitele, nebo na sekretariátě školy (tel.: 734 600 696)
 
 
Pravidla pro snížení/prominutí úplaty za vzdělávání pro šk. rok 2018/2019 naleznete zde. 

 

Novinky

TOPlist
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Více informací zde. Používáním této stránky s tím souhlasíte.