Školné

Školné ve školním roce 2022/2023

Obor

měsíčně

pololetně

Hudební obor individuální

320,-Kč

1600,-Kč

Hudební obor skupinový (dva žáci v hodině)

250,-Kč

1250,-Kč

Výtvarný obor

220,-Kč

1100,-Kč

Pronájem nástroje z majetku školy

-

250,- Kč

 
Obec Domašov nad Bystřicí podporuje domašovské děti studující v ZUŠ tím, že jim platí polovinu školného. 
 
Podklady pro školného  za vzdělávání obdržíte u svého třídního učitele nebo v kanceláři školy. Školné je stanoveno na půl roku s možností měsíčních splátek. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, musí být úplata za vzdělávání doplacena za celé příslušné pololetí. Školné je splatné vždy do 15. dne v příslušném měsíci.
 

Pravidla pro snížení/prominutí úplaty za vzdělávání pro šk. rok 2022/2023 naleznete zde. 

Žádost o snížení/prominutí úplaty za vzdělávání pro šk. rok 2022/2023 naleznete zde. 

 

TOPlist
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Více informací zde. Používáním této stránky s tím souhlasíte.